Наши клиенти

ZOP1.BG е иновативна платформа в облака за публикуване на обществени поръчки, която отговаря напълно на ЗОП в сила от 15 април 2016 г. За този кратък период успяхме да привлечем голям брой държавни институции и органи на местното управление. Ето и някои избрани наши клиенти:

Логото на Столична Община Район Връбница
Столична Община Район Връбница
Логото на Столична Община Район Илинден
Столична Община Район Илинден
Логото на Столична Община Район Люлин
Столична Община Район Люлин
Логото на Столична Община Район Нови Искър
Столична Община Район Нови Искър
Логото на Столична Община Район Надежда
Столична Община Район Надежда
Логото на Столична Община Район Триадица
Столична Община Район Триадица
Логото на Столична Община Район Банкя
Столична Община Район Банкя
Логото на Столична Община Район Сердика
Столична Община Район Сердика