Столична община-район
гр. София, ж.к "Надежда", ул. "Кирил Дрангов" № 55
Телефон: 02/ 495 11 49
Факс: 02/ 837 64 65
op@so-nadejda.com
Архив Вътрешни правила за обществени поръчки
Процедури по реда на ЗОП
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП
Публични покани