Столична община-район
гр. София, ж.к "Надежда", ул. "Кирил Дрангов" № 55
Телефон: 02/ 495 11 49
Факс: 02/ 837 64 65
op@so-nadejda.com
Архив Вътрешни правила за обществени поръчки
„Ремонтни работи и текуща поддръжка на пътните съоръжения на територията на Столична община – район „Надежда“ през 2018г.“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9073937

Номер: 1000339

Дата на публикуване: 16/03/2018

„Услуги по поддържане и озеляване на „Северен парк“ и парк „Надежда“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01265-2018-0001

Номер: 1000330

Дата на публикуване: 18/01/2018

Доставка на плодове и зеленчуци за нуждите на детските градини на територията на СО район "Надежда"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01265-2017-0017

Номер: 1000328

Дата на публикуване: 18/12/2017

"Доставка на бакалски стоки, зърнени и бобови храни за нуждите на детските градини на територията на СО район "Надежда"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01265-2017-0016

Номер: 1000327

Дата на публикуване: 15/12/2017

"Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за работно облекло за нуждите на Столична община – район „Надежда“ 2017-2018"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01265-2017-0015

Номер: 1000316

Дата на публикуване: 09/11/2017