Столична община-район
гр. София, ж.к "Надежда", ул. "Кирил Дрангов" № 55
Телефон: 02/ 495 11 49
Факс: 02/ 837 64 65
op@so-nadejda.com
Архив Вътрешни правила за обществени поръчки
“Изграждане на пристройка   с четири класни стаи и санитарен възел към 63 ОУ „Христо Ботев“, находящо се в гр. София, кв.“Требич“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01265-2018-0003

Номер: 1000382

Дата на публикуване: 02/08/2018

„Комплексно поддържане на зелени площи и междублокови пространства на територията на Столична община – район „Надежда“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01265-2018-0002

Номер: 1000354

Дата на публикуване: 14/05/2018