Столична община-район
гр. София, ж.к "Надежда", ул. "Кирил Дрангов" № 55
Телефон: 02/ 495 11 49
Факс: 02/ 837 64 65
op@so-nadejda.com
Архив Вътрешни правила за обществени поръчки
„Услуги по поддържане и озеляване на „Северен парк“ и парк „Надежда“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01265-2018-0001

Номер: 1000330

Дата на публикуване: 18/01/2018

Доставка на плодове и зеленчуци за нуждите на детските градини на територията на СО район "Надежда"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01265-2017-0017

Номер: 1000328

Дата на публикуване: 18/12/2017

"Доставка на бакалски стоки, зърнени и бобови храни за нуждите на детските градини на територията на СО район "Надежда"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01265-2017-0016

Номер: 1000327

Дата на публикуване: 15/12/2017

"Доставка на вътрешно обзавеждане на детските градини на СО-район „Надежда“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9071026

Номер: 1000324

Дата на публикуване: 01/12/2017

"Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за работно облекло за нуждите на Столична община – район „Надежда“ 2017-2018"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01265-2017-0015

Номер: 1000316

Дата на публикуване: 09/11/2017

„Предоставяне на охранителни услуги и осъществяване на пропусквателен режим в сградите и дворните пространства на училищата и детските градини, находящи се на територията на СО-район „Надежда“.

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01265-2017-0014

Номер: 1000304

Дата на публикуване: 25/09/2017

„Избор на изпълнители за извършване на строителен надзор и инвеститорски контрол при ремонт и реконструкция на „Северен парк“,  вход от ул. „Народни будители“, разделена на обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1: „Упражняване на строителен надзор по време на изграждането на строително-монтажни дейности в „Северен парк“, вход от ул. „Народни будители“, намиращ се на територията на СО-район „Надежда“; 2. Обособена позиция № 2: „Инвеститорски контрол по време на изграждането на строително-монтажни дейности в „Северен парк“, вход от ул. „Народни будители“, намиращ се на територията на СО-район „Надежда“  

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01265-2017-0011

Номер: 1000295

Дата на публикуване: 21/08/2017

„Строително-монтажни работи по изграждане на ВиК мрежа и Поливна система в „Северен парк“,  вход от ул. „Народни будители“, намиращ се на територията на СО-район „Надежда“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01265-2017-0010

Номер: 1000291

Дата на публикуване: 11/08/2017

"Доставка на зърнени и бобови храни за нуждите на детските градини на територията на СО район "Надежда"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01265-2017-0007

Номер: 1000270

Дата на публикуване: 26/06/2017

"Доставка на плодове и зеленчуци за нуждите на детските градини на територията на СО район "Надежда"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01265-2017-0008

Номер: 1000271

Дата на публикуване: 26/06/2017