Столична община-район
гр. София, ж.к "Надежда", ул. "Кирил Дрангов" № 55
Телефон: 02/ 495 11 49
Факс: 02/ 837 64 65
op@so-nadejda.com
Архив Вътрешни правила за обществени поръчки
„Дейности по ремонт и рехабилитация на междублоковите пространства на територията на СО район „Надежда“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9078233

Номер: 1000373

Дата на публикуване: 09/07/2018

„Инженеринг – проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на   шест детски площадки на територията на СО район „Надежда“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9077192

Номер: 1000364

Дата на публикуване: 13/06/2018

„Комплексно поддържане на зелени площи и междублокови пространства на територията на Столична община – район „Надежда“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01265-2018-0002

Номер: 1000354

Дата на публикуване: 14/05/2018