Столична община - район
София, п.к. 1229, ж.к. Надежда 3, бул. Хан Кубрат, бл. 328, вх. Б
Телефон: 02/4957741
Факс: 02/934-66-54
info@vrabnitsa.bg
Архив Вътрешни правила за обществени поръчки
Предварителни обявления
Публични покани
Обяви за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Процедури по ЗОП
Директно възлагане по чл.21,ал.6 от ЗОП
Пазарни консултации и външно участие при подготовка на документации