Столична община - район
бул. "Захари Стоянов" № 15, п.к. 1336
Телефон: 029237274
Факс: 029250085
lyulin@sofia.bg
Архив Вътрешни правила за обществени поръчки
Процедури по реда на ЗОП
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП
Публични покани