ДГ №153
ДГ №153, гр. София ул. „Цар Симеон“ №225
Телефон: 0884801577; 0886199389
Факс: 02/8223448
dg_153@abv.bg
Архив Вътрешни правила за обществени поръчки

В момента няма актуални обществени поръчки.