Столична община – район „Илинден”
гр. София 1345, кв. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ №10, вх. Б
Телефон: 02/439 73 60
Факс: 02/439 73 61
info@ilinden.bg
Към актуални обществени поръчки Вътрешни правила за обществени поръчки
Пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност за подготовка за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на инвестиционен проект за обект: "Жилищна сграда бл. 79, находяща се в УПИ II-за ПК, комплекс "Захарна фабрика", кв. 15, м. НПЗ "Захарна фабрика", с идентификатор 68134.1200.363.1, район "Илинден".  

Уникален номер в Регистъра на АОП: 70433

Номер: 1000583

Дата на публикуване: 10/08/2020

Покана за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП

Уникален номер в Регистъра на АОП: Пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП

Номер: 1000546

Дата на публикуване: 05/03/2020

„Текущи ремонти и облагородяване на междублокови пространства, детски площадки и спортни игрища на територията на Столична община - район „Илинден“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9095582

Номер: 8

Дата на публикуване: 27/12/2019

«Строително ремонтни работи и реконструкция на ДГ№51 «Щурче», гр. София, район  «Илинден», ул. «Цар Симеон» №271»

Уникален номер в Регистъра на АОП: 951525

Номер: 1000532

Дата на публикуване: 27/12/2019

„Инженеринг (проектиране и изграждане) на нови обекти от публичното осветление на територията на Столична община- район „Илинден“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9095555

Номер: 7

Дата на публикуване: 23/12/2019

Строителство, реконструкция и основен ремонт на обекти от публичното осветление находящи се на територията на Столична община-район "Илинден"  

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9095327

Номер: 6

Дата на публикуване: 13/12/2019

Покана за определяне на прогнозна стойност

Уникален номер в Регистъра на АОП: 3

Номер: 3

Дата на публикуване: 05/11/2019

„Ремонт на 5 (пет) броя спортни площадки, находящи се в гр. София, район „Илинден“ по две обособени позиции“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Ремонт на 2 (два) броя спортни площадки, находящи се в гр. София, район „Илинден“, ж.к. „Гевгелийски“ и ж.к. „Илинден“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Ремонт на 3 (три) броя спортни площадки, находящи се в гр. София, район „Илинден“, ж.к. „Света Троица“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 922172

Номер: 1000480

Дата на публикуване: 15/07/2019

Покана за определяне на прогнозна стойност

Уникален номер в Регистъра на АОП: 2

Номер: 2

Дата на публикуване: 11/07/2019

„Ремонт на паркингите пред бл. 382 и бл. 383 в ж.к. „Света Троица“  и  направа на вертикална планировка около сградата на НПКСБ /Национална потребителска кооперация на слепите в България/, находяща се в ж.к. „Гевгелийски“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9090089

Номер: 4

Дата на публикуване: 09/07/2019

Доставка на плодове, зеленчуци и подправки за нуждите на детските градини на територията на район "Илинден"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 915733

Номер: 6

Дата на публикуване: 10/06/2019

„Ремонт на спортна площадка, находяща се в гр. София,  ж.к. “Илинден“ до  бл.118“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9088752

Номер: 1000463

Дата на публикуване: 31/05/2019

“Ремонт на ограда на   двора на   ОУ № 43 „Христо Смирненски“ находящо се  на територията  на Столична община район „Илинден“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9088474

Номер: 2

Дата на публикуване: 21/05/2019

Доставка на мебели и оборудване за нуждите на сграда, предназначена за детско заведение, находяща се в гр. София, район "Илинден", ул. "Кукуш", м. НПЗ "Захарна фабрика", кв.8, УПИ II

Уникален номер в Регистъра на АОП: 908850

Номер: 3

Дата на публикуване: 23/04/2019

„Комплексно поддържане на зелени площи и междублокови пространства  на територията на Столична община – район „Илинден“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 908326

Номер: 1000449

Дата на публикуване: 19/04/2019

Покана за определяне на прогнозна стойност

Уникален номер в Регистъра на АОП: 1

Номер: 1

Дата на публикуване: 15/04/2019

Предмет на поръчката:„Ремонтни работи и текуща поддръжка на  пътните съоръжения на  територията на Столична община – район „Илинден“  

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9086259

Номер: 1

Дата на публикуване: 28/02/2019

“Проектиране, изграждане и авторски надзор на футболно игрище при блок 135, ж. к. „Илинден“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9081630

Номер: 1000395

Дата на публикуване: 08/10/2018

Дейности по ремонти и благоустрояване на междублоковите пространства на територията на СО район „Илинден“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9078375

Номер: 3

Дата на публикуване: 11/07/2018

Инженеринг –проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на  шест детски площадки на територията на СО район „Илинден“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9075981

Номер: 2

Дата на публикуване: 14/05/2018

Доставка на хранителни продукти и консерви за детските заведения на територията на СО Район "Илинден" по обособени позиции: 1. " Доставка на месни, млечни продукти, яйца и риба, хляб, зърнени храни и варива" 2. "Доставка на консерви"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 845988

Номер: 1000355

Дата на публикуване: 14/05/2018

Ремонтни работи и текуща поддръжка на пътните съоръжения на  територията на Столична община – Район „Илинден“ през 2018 г.“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9074096

Номер: 1

Дата на публикуване: 21/03/2018

„Събаряне на незаконни постройки   находящи се на територията на СО район "Илинден" и извозване на строителни отпадъци "

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9069027

Номер: 1000305

Дата на публикуване: 06/10/2017

„Приготвяне и доставяне  на храна „Топъл обяд“ в СО район „Илинден“ финансиран от „Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане съфинансирана от Фонда за европейско подпомагана на нуждаещите се лица“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 797791

Номер: 1000285

Дата на публикуване: 26/07/2017

"Охрана на общинските детски и учебни заведения на територията на Столична община район Илинден"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 796719

Номер: 1000281

Дата на публикуване: 19/07/2017

 „Комплексно поддържане  на зелени площи и междублокови пространства на територията на Столична община – район „Илинден“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 791648

Номер: 1000266

Дата на публикуване: 14/06/2017

Ремонт и реконструкция на детски площадки и спортни съоръжения на открито, находящи се на територията на СО-район "Илинден" по обособени позиции: 1. Обособена позиция 1 "Обновяване на детска площадка, находяща се при бл.324, ж.к. "Света Троица", детска площадка при бл.370-371, ж.к. "Света Троица" и облагородяване на междублоковото пространство между бл. 349, бл.377 и бл. 350, ж.к."Света Троица" чрез монтиране на комбиниран фитнес уред" 2. Обособена позиция 2: "Обновяване на детска площадка, находяща се зад бл. 132, ж.к. "Света Троица", детска площадка до бл.7, ж.к. "Гевгелийски" и детска площадка при бл.298А, ж.к. "Света Троица".

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9063530

Номер: 4

Дата на публикуване: 20/04/2017

Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район "Илинден", във връзка с "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради", приета с ПМС 18/02.02.2015 г. по обособени позиции: 1. Обособена позиция 1: " Инженеринг (проектиране и строителство) за "Сграда с административен адрес гр. София, р-н "Илинден", ж.к. "Захарна фабрика", бл.69 2. Обособена позиция 2: " Изготвяне и оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на "Сграда с административен адрес гр. София, р-н "Илинден", ж.к. "Захарна фабрика", бл.69 (по обособена позиция 1)" 3. Обособена позия 3: " Инвестоторски контрол по време на проектирането и строителството на "Сграда с административен адрес гр. София, р-н "Илинден", ж.к. "Захарна фабрика", бл.69 (по обособена позиция 1)

Уникален номер в Регистъра на АОП: 783852

Номер: 5

Дата на публикуване: 20/04/2017

“Подмяна на подови настилки в стаите, находящи се на трети етаж в  административната сградата на СО район "Илинден"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9063596

Номер: 3

Дата на публикуване: 23/03/2017

Предмет на поръчката:„Текуща поддръжка на  пътните съоръжения на  територията на Столична община – район „Илинден“  

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9061771

Номер: 1000235

Дата на публикуване: 24/02/2017

„Комплексно поддържане  на зелени площи и междублокови пространства на територията на Столична община – район „Илинден“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9061410

Номер: 01

Дата на публикуване: 13/02/2017

“Изготвяне на технически документи и изграждане на два броя комбинирани фитнес площадки на открито  в междублоковото пространство на бл.383 жк.“Света Троица“ и бл. 299 жк.“Света Троица“ , район „Илинден, гр. София“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9058537

Номер: 1000224

Дата на публикуване: 14/11/2016

  „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, районИлинден, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г.” по обособени позиции: 1. Обособена позиция №1 -“Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Света Троица“, бл. 299” 2. Обособена позиция №2 -“Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, кв.„Гевгелийски“, бл. 11” 3. Обособена позиция №3 -“Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Света Троица“, бл. 299(по обособена позиция 1)” 4. Обособена позиция №4- “Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, кв. „Гевгелийски“, бл. 11 (по обособена позиция 2)” 5. Обособена позиция №5 – “Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Света Троица“, бл. 299  (по обособена позиция 1)” 6. Обособена позиция №6 – “Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, кв. „Гевгелийски“, бл. 11 (по обособена позиция 2)”

Уникален номер в Регистъра на АОП: 755318

Номер: 1000220

Дата на публикуване: 28/10/2016

"Доставка на допълнително оборудване за нуждите на двуетажна пристройка за три граддински и една яслена групи и физкултурен салон към 51 ДГ "Щурче" в УПИ II за ОДЗ, кв.40, м. "Разсадника-Бежанци", Столична община, район "Илинден"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9057052

Номер: 1000214

Дата на публикуване: 03/10/2016

„Изготвяне на конструктивно, енергийно обследване и архитектурно заснемане за съставяне на технически паспорти на сгради общинска собственост на 110 ОУ "Проф. Гавраил Кацаров", Народно читалище „Г.С. Раковски“, Народно читалище „Роден край - 1931“, Дом за стари хора /бивш дом за деца "П.Р.Славейков"/ и обследване за енергийна ефективност след изпълнени ЕСМ и издаване на сертификат за енергийни характеристики с категория на сградата на 43 ОУ „Христо Смирненски““

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9057016

Номер: 6

Дата на публикуване: 30/09/2016

Доставка на допълнително оборудване за нуждите на двуетажна пристройка за три градински и една яслена групи и физкултурен салон към 51 ОДЗ "Щурче" в УПИ II за ОДЗ, кв.40,м. "Разсадника-Бежанци", Столична община, район "Илинден"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9056251

Номер: 5

Дата на публикуване: 07/09/2016

“Доставка на оборудване за нуждите на двуетажна пристройка за три градински и една яслена групи и  физкултурен салон към 51 ОДЗ "ЩУРЧЕ" в УПИ II за ОДЗ, кв.. 40, м. "Разсадника- Бежанци",  Столична община, район "Илинден"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9054908

Номер: 1000199

Дата на публикуване: 02/08/2016

„Вътрешно саниране на стени и ремонт на покрив на 21 ОДЗ” находящо се в гр. София, район "Илинден", ж.к. “Захарна фабрика”, ул. Билянини извори” № 6”

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9054829

Номер: 1000198

Дата на публикуване: 29/07/2016

УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА 26 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:         «ОБНОВЯВАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЧЕТИРИ БРОЯ ДЕТСКИПЛОЩАДКИ ЗА ИГРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ИЛИНДЕН” -СО“, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:   ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „ДОСТАВКА, ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ ЗА ИГРА ПРИ БЛ. 12 В Ж.К. „ГЕВГЕЛИЙСКИ“ И ПРИ БЛ 383 В Ж.К. „СВЕТА ТРОИЦА“   ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „ДОСТАВКА, ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ ЗА ИГРА ПРИ БЛ. 174 И БЛ 353 В Ж.К. „СВЕТА ТРОИЦА“    

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9054325

Номер: 1000194

Дата на публикуване: 14/07/2016

„Изграждане на спортно игрище в двора на 45 ОУ „Константин Величков“, находящо се на ул.“Пловдив“ №20, ж.к.“Света Троица“, гр.София

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9053246

Номер: 1000186

Дата на публикуване: 18/05/2016

ПРЕДМЕТ   “ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИИ КОНСЕРВИ ЗА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА  РАЙОН „ИЛИНДЕН” по три обособени позиции:   Обособена позиция №1: „Доставка на хранителни продукти „Месо, риба, колбаси, хляб, мляко, млечни продукти и закуски”; Обособена позиция №2: „Доставка на „Плодове, зеленчуци, трайни продукти и консерви”; Обособена позиция №3: „Доставка на „Консерви – плодови и зеленчукови и други хранителни продукти”.      

Уникален номер в Регистъра на АОП: 729329

Номер: 1000184

Дата на публикуване: 14/04/2016

Публична покана по реда на Глава 8 "а" от ЗОП: "Абонаментно обслужване на компютърни системи, телефонна централа и техническо оборудване за нуждите на Район „Илинден“ –СО“.

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9050555

Номер: 1000169

Дата на публикуване: 18/02/2016

Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол при изграждане  на двуетажна  пристройка  за три градински и една яслена групи и физкултурен салон  към 51 ОДЗ  „Щурче“ в УПИ II за ОДЗ, кв.40, м.“Разсадника Бежанци“, район „Илинден“, гр.София“ ПО СЛЕДНИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:   1. „Упражняване на строителен надзор по време на изграждане  на двуетажна пристройка  за три градински и една яслена групи и физкултурен салон  към 51 ОДЗ  „Щурче“ в УПИ II за ОДЗ, кв.40, м.“Разсадника Бежанци“, район „Илинден“, гр.София“     2. Упражняване на инвеститорски контрол при изграждане  на двуетажна пристройка  за три градински и една яслена групи и физкултурен салон  към 51 ОДЗ  „Щурче“ в УПИ II за ОДЗ, кв.40, м.“Разсадника Бежанци“, район „Илинден“, гр.София“      

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9045957

Номер: 1000139

Дата на публикуване: 15/09/2015

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГИ ПО РЕДА НА ЧЛ.14, АЛ.4, Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: „ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДВУЕТАЖНА ОБЩИНСКА СГРАДА С ТАВАНСКИ ПОМЕЩЕНИЯ И ПРИСТРОЙКА НА АСАНСЬОР ЗА УЧИЛИЩЕН КОРПУС КЪМ  43 ОУ „ХР. СМИРНЕНСКИ“, ПОПАДАЩО В УПИ I заучилище, кв.49г,                                       м. „Зона В-17 част“, административен адрес бул. „Сливница“ №45”.

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9045831

Номер: 1000138

Дата на публикуване: 10/09/2015

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ „А“  ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ   ПО СЛЕДНИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ С ПРЕДМЕТ: 1. Ремонт на покрив и фасада на народно читалище „Гоце Делчев“, находящо се    на ул.“Галичник“ № 2, ж.к.“Света Троица“, СО – район „Илинден“; 2. Ремонт на покрив на сградата на 45 ОУ и 33 ЕГ, находяща се на  ул.“Пловдив“ № 20, ж.к.“Света Троица“, СО – район „Илинден“; 3. Ремонт на тротоарна настилка около блок 17, ж.к.“Захарна фабрика“, СО – район „Илинден“.  

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9045196

Номер: 1000137

Дата на публикуване: 25/08/2015

За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: "Превантивно почистване коритото на река "Суходолска" в участъка от улица "753" до моста на улица "3020" и на разстояние 100 метра след него (покрай западния край на складовете на МВР), СО-Район "Илинден".

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9045112

Номер: 1000136

Дата на публикуване: 21/08/2015

„Изграждане на двуетажна  пристройка  за три градински и една яслена групи и физкултурен салон  към 51 ОДЗ  „Щурче“ в УПИ II за ОДЗ, кв.40, м.“Разсадника Бежанци“, район „Илинден“, гр.София“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 669503

Номер: 1000117

Дата на публикуване: 02/06/2015

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за "Охрана на общински учебни и детски заведения на територията на район "Илинден"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 668480

Номер: 1000116

Дата на публикуване: 27/05/2015

„ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА  ДВУЕТАЖНА ПРИСТРОЙКА ЗА ТРИ ГРАДИНСКИ И ЕДНА ЯСЛЕНА ГРУПИ  И ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН КЪМ ОДЗ №51 „ЩУРЧЕ“, ПОПАДАЩА В  УПИ II ЗА ОДЗ, КВ. 40, М. „РАЗСАДНИКА-БЕЖАНЦИ”

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9037253

Номер: 1000078

Дата на публикуване: 10/12/2014