Столична община - район
бул. "Захари Стоянов" № 15, п.к. 1336
Телефон: 029237274
Факс: 029250085
lyulin@sofia.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

„Пристройка (физкултурен салон)  към съществуваща сграда на 37-мо СУ, в УПИ Ι-за училище, кв. 118, м. „бул. Сливница”, по плана на гр. София”

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01263-2018-0007

Номер: 100056

Дата на публикуване: 08/06/2018

„Пристройка (физкултурен салон)  към съществуваща сграда на 37-мо СУ, в УПИ Ι-за училище, кв. 118, м. „бул. Сливница”, по плана на гр. София”

  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Допълнителни споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки
  Всякаква друга полезна обща информация
  Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки
  Документация за обществената поръчка
  Протоколи и окончателни доклади на комисиите за провеждане на процедурите
Назад