Столична община - район
бул. "Захари Стоянов" № 15, п.к. 1336
Телефон: 029237274
Факс: 029250085
lyulin@sofia.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

„Текуща поддръжка и ремонт на пътните съоръжения на територията на Столична община – район „Люлин“ през 2019 г.“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9085405

Номер: 100070

Дата на публикуване: 06/02/2019

„Текуща поддръжка и ремонт на пътните съоръжения на територията на Столична община – район „Люлин“ през 2019 г.“

  Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Документация за обществената поръчка
Назад