Столична община - район
бул. "Захари Стоянов" № 15, п.к. 1336
Телефон: 029237274
Факс: 029250085
lyulin@sofia.bg
Архив Вътрешни правила за обществени поръчки
„Благоустрояване и комплексно поддържане на междублокови пространства  на територията на Столична община – район „Люлин“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9099091

Номер: 100090

Дата на публикуване: 01/06/2020

"Строителство, реконструкция и основен ремонт на обекти от публичното осветление находящи се  на територията на Столична община - район „Люлин“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9095479

Номер: 100083

Дата на публикуване: 20/12/2019

„Инженеринг (проектиране и изграждане) на нови обекти от публичното осветление на територията на Столична община- район „Люлин“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9095480

Номер: 100084

Дата на публикуване: 20/12/2019

„Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за  работно облекло за нуждите на Столична община – район „Люлин“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9094691

Номер: 100080

Дата на публикуване: 21/11/2019

„Упражняване на строителен надзор по време на строителството на обекти на Столична община -  район „Люлин”

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9085730

Номер: 100071

Дата на публикуване: 18/02/2019