Столична община – район „Подуяне”
гр. София, ул. „Плакалница” №51
Телефон: 02/8146100
Факс: 02/8471871
raion@poduiane.info
Архив Вътрешни правила за обществени поръчки
Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район – „Подуяне“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 727184

Номер: 1000176

Дата на публикуване: 11/04/2016

"Основен ремонт на детски площадки и съществуващи алеи в УПИ за озеленяване в кв.329 м. " К-с " Ботевградско шосе II част", кв. "Васил Левски" - на територията на район "Подуяне" - първи етап"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9043904

Номер: 1000128

Дата на публикуване: 16/07/2015

“Доставка на хранителни продукти за две детски ясли на територията на СО – район “Подуяне”

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9043921

Номер: 1000129

Дата на публикуване: 16/07/2015

"Основен ремонт на детски площадки и съществуващи алеи в УПИ за озеленяване в кв.329 м. " К-с " Ботевградско шосе II част", кв. "Васил Левски" - на територията на район "Подуяне" - първи етап"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9043328

Номер: 1000127

Дата на публикуване: 30/06/2015

Конструктивно укрепване на тераси и ремонт на фасади на стара сграда; дренаж около нова сграда ОДЗ 5 "Ракета", на територията на СО - район "Подуяне"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9042683

Номер: 1000120

Дата на публикуване: 10/06/2015

"Подмяна на дограма по фасади на ОДЗ №74 "Дъга", ОДЗ №91 "Слънчев кът" и ОДЗ №92 "Мечта" - стара сграда."

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9041091

Номер: 1000111

Дата на публикуване: 23/04/2015

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ОГРАДА КЪМ РАЗШИРЕНИЕ НА ГРОБИЩЕН ПАРК“МАЛАШЕВЦИ“ В УПИ I- ЗА ГРОБИЩЕН ПАРКА И УПИ II – ЗА ОБСЛУЖВАЩИ ОБЕКТИ КЪМ ГРОБИЩЕН ПАРК И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО – РАЙОН „ПОДУЯНЕ“, М. „ГРОБИЩЕН ПАРК-МАЛАШЕВЦИ“, КВ.9

Уникален номер в Регистъра на АОП:

Номер: 1000086

Дата на публикуване: 21/11/2014

ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ (РП) – „КАНАЛИЗАЦИЯ  И  ПОДМЯНА НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ВОДОПРОВОДИ  В КВ.150, М. „СУХА РЕКА - БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ СЕВЕР“ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН «ПОДУЯНЕ», ФАЗА РАБОТЕН ПРОЕКТ.

Уникален номер в Регистъра на АОП:

Номер: 1000085

Дата на публикуване: 24/09/2014

Изготвяне на прединвестиционно проучване /ПИП/ и идеен проект /ИП/ за водоснабдяване и канализацияна кв."Левски зона В" на територията на СО район "Подуяне"

Уникален номер в Регистъра на АОП:

Номер: 1000083

Дата на публикуване: 17/06/2014