СОУ за деца с нарушено зрение “Луи Брайл”
гр. София, ПК 1229, бул. “Ломско шосе” №177
Телефон: +359 02 8981264
Факс: +359 02 8981264
udnzsofia@yahoo.com
Архив Вътрешни правила за обществени поръчки
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Специално   училище за ученици с нарушено зрение „Луи Брайл” гр. София

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9082574

Номер: 01

Дата на публикуване: 30/10/2018