СОУ за деца с нарушено зрение “Луи Брайл”
гр. София, ПК 1229, бул. “Ломско шосе” №177
Телефон: +359 02 8981264
Факс: +359 02 8981264
udnzsofia@yahoo.com
Архив Вътрешни правила за обществени поръчки
„Строително-монтажни работи (СМР) за изграждане на професионален консултативно-обучителен център в Специално училище за ученици с нарушено зрение „Луи Брайл“ гр. София“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 03462-2021-0001

Номер: 1-2021

Дата на публикуване: 29/03/2021