СОУ за деца с нарушено зрение “Луи Брайл”
гр. София, ПК 1229, бул. “Ломско шосе” №177
Телефон: +359 02 8981264
Факс: +359 02 8981264
udnzsofia@yahoo.com
Архив Вътрешни правила за обществени поръчки

В момента няма актуални обществени поръчки.