СОУ за деца с нарушено зрение “Луи Брайл”
гр. София, ПК 1229, бул. “Ломско шосе” №177
Телефон: +359 02 8981264
Факс: +359 02 8981264
udnzsofia@yahoo.com
Към актуални обществени поръчки Вътрешни правила за обществени поръчки
„Строително-монтажни работи (СМР) за изграждане на професионален консултативно-обучителен център в Специално училище за ученици с нарушено зрение „Луи Брайл“ гр. София“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 03462-2021-0001

Номер: 1-2021

Дата на публикуване: 29/03/2021

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Средно училище за ученици с нарушено зрение „Луи Брайл“ - гр. София

Уникален номер в Регистъра на АОП: 03462-2020-0001

Номер: 01

Дата на публикуване: 30/09/2020

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Специално   училище за ученици с нарушено зрение „Луи Брайл” гр. София

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9082574

Номер: 01

Дата на публикуване: 30/10/2018

„Осигуряване на средства за изпълнение на ремонтни дейности в сграда „Пансион“, физкултурен салон и учебна сграда в Специалното училище за ученици с нарушено зрение „Луи Брайл“ – гр. София“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9071014

Номер: 1000323

Дата на публикуване: 01/12/2017

„Денонощна физическа невъоръжена охрана от един денонощен пост на СОУ ДНЗ „Луи Брайл“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9052857

Номер: 1000183

Дата на публикуване: 14/04/2016

„Доставка на хранителни продукти за ученически стол на СОУ за деца с нарушено зрение „Луи Брайл”

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9049362

Номер: 01

Дата на публикуване: 05/01/2016

„Денонощна физическа невъоръжена охрана на СОУ ДНЗ „Луи Брайл“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9039493

Номер: 011

Дата на публикуване: 06/03/2015

„Доставка на хранителни продукти за ученически стол на СОУ за деца с нарушено зрение „Луи Брайл”

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9037093

Номер: 010

Дата на публикуване: 05/12/2014

„Проектиране и изграждане на асансьорна уредба към пансионът на СОУ за деца с нарушено зрение „Луи Брайл“, „Адаптиране и изграждане на санитарни възли и ремонт на прилежаща инфраструктура в двора на училището“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9033189

Номер: 09

Дата на публикуване: 01/09/2014

“Закупуване на хартия за брайлов печат, поливинилхлоридно фолио за термоформ, микрокапсулна (Swell- touch) хартия” по проект „Подкрепа за равен старт чрез интегрирано обучение”, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „BG051PO001-4.1.04- 0163 „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и по проект “Включващо обучение” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “ВG051РО00-4.1.07”

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9022216

Номер: 08

Дата на публикуване: 13/11/2013

„Доставка и инсталиране на брайлов принтер; доставка на уред за изготвяне и копиране на релефни изображения, работещ с поливинлхлоридно фолио (Термоформ); Доставка на принтер за печат на брайл и цветен плоскопечат; Доставка на чертожен комплект за релефно чертане на брайл” и „Доставка на специализирано оборудване за кабинети по рехабилитация”. Обособена позиция 1 „Доставка и инсталиране и на брайлов принтер, доставка на уред за изготвяне и копиране на релефни изображения, работещ с поливинлхлоридно фолио (Термоформ), доставка на принтер за печат на брайл и цветен плоскопечат, доставка на чертожен комплект за релефно чертане на брайл”; Обособена позиция 2 „Доставка на специализирано оборудване за кабинети по рехабилитация”.

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9017686

Номер: 1000153

Дата на публикуване: 15/07/2013

“Организиране на две ученически ексурзии за деца с нарушено зрение”

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9015329

Номер: 05

Дата на публикуване: 10/05/2013

„Създаване на специализиран софтуер за предпечат и печат на брайл”

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9011440

Номер: 04

Дата на публикуване: 23/01/2013

„Ремонтни работи покриви, дворно осветление, укрепване на колона, смяна метален парапет, ремонт на санитарен възел: - корпус пансион; - корпус столова с кухня; - корпус брайлова библиотека; - топла връзка училище, физкултурен салон и концертна зала; - корпус физкултурен салон и концертна зала; - дворно осветление; - укрепване колона; - смяна метален парапет върху подпорна стена; - общи части; - тоалетна - ПБЗ”. 

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9009286

Номер: 03

Дата на публикуване: 26/11/2012

Изпълнение на инженеринг, включващ проектиране и изграждане на асансьорна уредба към сградата на СОУ за деца с нарушено зрение „Луи Брайл”  

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9008573

Номер: 02

Дата на публикуване: 12/11/2012

РЕМОНТНИ РАБОТИ ПОКРИВИ: - корпус пансион; - корпус столова с кухня; - коппус брайлова библиотека; - топла връзка училище, физкултурен салон и концертна зала; - корпус физкултурен салон и концертна зала; - общи части; - ПБЗ. 

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9007970

Номер: 01

Дата на публикуване: 26/10/2012