Комисия за енергийно и водно регулиране
бул. „княз Александър Дондуков“ 8, 1000 София
Телефон: 029359630
Факс: 029359630
nkirova@dker.bg
Архив
ДОСТАВКА НА ХАРДУЕРНА И ОФИС ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА КЕВР с обособени позиции

Уникален номер в Регистъра на АОП:

Номер: 1000565

Дата на публикуване: 28/05/2020

Предоставяне на мобилни гласови телефонни услуги за нуждите на Комисията за енергийно и водно регулиране, възлагана чрез покана до определени лица

Уникален номер в Регистъра на АОП:

Номер: 1000560

Дата на публикуване: 14/05/2020

Предоставяне на мобилни гласови телефонни услуги за нуждите на Комисията за енергийно и водно регулиране

Уникален номер в Регистъра на АОП:

Номер: 1000556

Дата на публикуване: 29/04/2020

Доставка на консумативи за хардуер за нуждите на Комисията за енергийно и водно регулиране

Уникален номер в Регистъра на АОП:

Номер: 1000544

Дата на публикуване: 26/02/2020

Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на Комисията за енергийно и водно регулиране

Уникален номер в Регистъра на АОП:

Номер: 1000537

Дата на публикуване: 13/02/2020

Доставка на канцеларски материали, консумативи за хардуер и хигиенни материали за нуждите на Комисията за енергийно и водно регулиране

Уникален номер в Регистъра на АОП:

Номер: 1000535

Дата на публикуване: 09/01/2020

Поддръжка и обновяване на защитни софтуерни продукти, ползвани от КЕВР

Уникален номер в Регистъра на АОП:

Номер: 1000507

Дата на публикуване: 01/11/2019

Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания за нуждите на Комисия за енергийно и водно регулиране

Уникален номер в Регистъра на АОП:

Номер: 1000466

Дата на публикуване: 11/06/2019

Ремонтни работи в сградата на Комисията за енергийно и водно регулиране, с две обособени позиции

Уникален номер в Регистъра на АОП:

Номер: 1000460

Дата на публикуване: 28/05/2019

ДОСТАВКА НА ХАРДУЕРНА ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА КЕВР

Уникален номер в Регистъра на АОП:

Номер: 1000436

Дата на публикуване: 22/03/2019

Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на Комисията за енергийно и водно регулиране

Уникален номер в Регистъра на АОП:

Номер: 1000421

Дата на публикуване: 15/02/2019

Доставка на канцеларски материали, консумативи за хардуер и хигиенни материали за нуждите на Комисията за енергийно и водно регулиране

Уникален номер в Регистъра на АОП:

Номер: 1000419

Дата на публикуване: 04/02/2019