Комисия за енергийно и водно регулиране
бул. „княз Александър Дондуков“ 8, 1000 София
Телефон: 029359630
Факс: 029359630
nkirova@dker.bg
Към актуални обществени поръчки
ДОСТАВКА НА ХАРДУЕРНА И ОФИС ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА КЕВР с обособени позиции

Уникален номер в Регистъра на АОП:

Номер: 1000565

Дата на публикуване: 28/05/2020

Предоставяне на мобилни гласови телефонни услуги за нуждите на Комисията за енергийно и водно регулиране, възлагана чрез покана до определени лица

Уникален номер в Регистъра на АОП:

Номер: 1000560

Дата на публикуване: 14/05/2020

Предоставяне на мобилни гласови телефонни услуги за нуждите на Комисията за енергийно и водно регулиране

Уникален номер в Регистъра на АОП:

Номер: 1000556

Дата на публикуване: 29/04/2020

Доставка на консумативи за хардуер за нуждите на Комисията за енергийно и водно регулиране

Уникален номер в Регистъра на АОП:

Номер: 1000544

Дата на публикуване: 26/02/2020

Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на Комисията за енергийно и водно регулиране

Уникален номер в Регистъра на АОП:

Номер: 1000537

Дата на публикуване: 13/02/2020

Доставка на канцеларски материали, консумативи за хардуер и хигиенни материали за нуждите на Комисията за енергийно и водно регулиране

Уникален номер в Регистъра на АОП:

Номер: 1000535

Дата на публикуване: 09/01/2020

Поддръжка и обновяване на защитни софтуерни продукти, ползвани от КЕВР

Уникален номер в Регистъра на АОП:

Номер: 1000507

Дата на публикуване: 01/11/2019

Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания за нуждите на Комисия за енергийно и водно регулиране

Уникален номер в Регистъра на АОП:

Номер: 1000466

Дата на публикуване: 11/06/2019

Ремонтни работи в сградата на Комисията за енергийно и водно регулиране, с две обособени позиции

Уникален номер в Регистъра на АОП:

Номер: 1000460

Дата на публикуване: 28/05/2019

ДОСТАВКА НА ХАРДУЕРНА ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА КЕВР

Уникален номер в Регистъра на АОП:

Номер: 1000436

Дата на публикуване: 22/03/2019

Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на Комисията за енергийно и водно регулиране

Уникален номер в Регистъра на АОП:

Номер: 1000421

Дата на публикуване: 15/02/2019

Доставка на канцеларски материали, консумативи за хардуер и хигиенни материали за нуждите на Комисията за енергийно и водно регулиране

Уникален номер в Регистъра на АОП:

Номер: 1000419

Дата на публикуване: 04/02/2019

Предоставяне на фиксирани гласови телефонни услуги за нуждите на Комисията за енергийно и водно регулиране

Уникален номер в Регистъра на АОП:

Номер: 1000411

Дата на публикуване: 10/12/2018

Поддръжка и обновяване на защитни софтуерни продукти, ползвани от КЕВР с две обособени позиции

Уникален номер в Регистъра на АОП:

Номер: 1000397

Дата на публикуване: 11/10/2018

Доставка на компютърна техника за нуждите на КЕВР

Уникален номер в Регистъра на АОП:

Номер: 1000379

Дата на публикуване: 24/07/2018

Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания за нуждите на Комисия за енергийно и водно регулиране

Уникален номер в Регистъра на АОП:

Номер: 1000363

Дата на публикуване: 13/06/2018

Предоставяне на мобилни гласови телефонни услуги за нуждите на Комисията за енергийно и водно регулиране

Уникален номер в Регистъра на АОП:

Номер: 1000348

Дата на публикуване: 19/04/2018

Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на Комисията за енергийно и водно регулиране

Уникален номер в Регистъра на АОП:

Номер: 1000335

Дата на публикуване: 07/02/2018

Доставка на канцеларски материали, консумативи за хардуер и хигиенни материали за нуждите на Комисията за енергийно и водно регулиране, с три обособени позиции

Уникален номер в Регистъра на АОП:

Номер: 1000331

Дата на публикуване: 22/01/2018

Обновяване на Счетоводен програмен продукт „Фисконт 97“, ползван в КЕВР Р

Уникален номер в Регистъра на АОП:

Номер: 1000326

Дата на публикуване: 14/12/2017

Доставка на допълнителен модул Arhimed Integration Services за софтуерна система Archimed eDMS, ползвана за нуждите на КЕВР

Уникален номер в Регистъра на АОП:

Номер: 1000320

Дата на публикуване: 22/11/2017

Техническа поддръжка с обновяване на Програмен продукт „Регистър на финансовия контрольор“, ползван в КЕВР

Уникален номер в Регистъра на АОП:

Номер: 1000317

Дата на публикуване: 15/11/2017

Ремонтни работи на помещения в сградата на КЕВР с адрес: гр. София, бул. „Княз А. Дондуков“ № 8-10

Уникален номер в Регистъра на АОП:

Номер: 1000311

Дата на публикуване: 23/10/2017

ДОСТАВКА НА КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР ЗА НУЖДИТЕ НА КЕВР

Уникален номер в Регистъра на АОП: 00093-2017-0001

Номер: 1000312

Дата на публикуване: 23/10/2017

Поддръжка и обновяване на софтуерни продукти, ползвани от КЕВР с две обособени позиции

Уникален номер в Регистъра на АОП:

Номер: 1000309

Дата на публикуване: 20/10/2017

Обновяване на версиите на софтуерна система Archimed eDMS, ползвана за нуждите на КЕВР

Уникален номер в Регистъра на АОП:

Номер: 1000303

Дата на публикуване: 15/09/2017