Столична община - район
София, п.к. 1229, ж.к. Надежда 3, бул. Хан Кубрат, бл. 328, вх. Б
Телефон: 02/4957741
Факс: 02/934-66-54
info@vrabnitsa.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Към актуални обществени поръчки

Подмяна на осветителни тела в 74 СОУ "Гоце Делчев", район "Връбница"-Столична община

Уникален номер в Регистъра на АОП: 679865

Номер: 1000133

Дата на публикуване: 29/07/2015

Подмяна на осветителни тела в 74 СОУ "Гоце Делчев", район "Връбница"-Столична община

  Документация за участие в процедурите
  Решения за откриване на процедурите и обявленията за обществени поръчки
  Всякаква друга полезна обща информация
Назад