Столична община – район „Илинден”
гр. София 1345, кв. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ №10, вх. Б
Телефон: 02/439 73 60
Факс: 02/439 73 61
info@ilinden.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

Доставка на мебели и оборудване за нуждите на сграда, предназначена за детско заведение, находяща се в гр. София, район "Илинден", ул. "Кукуш", м. НПЗ "Захарна фабрика", кв.8, УПИ II

Уникален номер в Регистъра на АОП: 908850

Номер: 3

Дата на публикуване: 23/04/2019

Доставка на мебели и оборудване на сграда предназначена за детско заведение

  Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Всякаква друга полезна обща информация
  Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки
  Документация за обществената поръчка
  Разяснения, предоставени от възложителя във връзка с обществената поръчка
Назад