Столична община – район „Илинден”
гр. София 1345, кв. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ №10, вх. Б
Телефон: 02/439 73 60
Факс: 02/439 73 61
info@ilinden.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

Доставка на плодове, зеленчуци и подправки за нуждите на детските градини на територията на район "Илинден"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 915733

Номер: 6

Дата на публикуване: 10/06/2019

Доставка на плодове, зеленчуци и подправки за детските градини

  Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Всякаква друга полезна обща информация
  Становища на Агенцията по обществени поръчки във връзка с осъществявания от нея предварителен контрол
  Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки
  Документация за обществената поръчка
Назад