Столична община – район „Илинден”
гр. София 1345, кв. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ №10, вх. Б
Телефон: 02/439 73 60
Факс: 02/439 73 61
info@ilinden.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

„Ремонт на паркингите пред бл. 382 и бл. 383 в ж.к. „Света Троица“  и  направа на вертикална планировка около сградата на НПКСБ /Национална потребителска кооперация на слепите в България/, находяща се в ж.к. „Гевгелийски“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9090089

Номер: 4

Дата на публикуване: 09/07/2019

„Ремонт на паркингите пред бл. 382 и бл. 383 в ж.к. „Света Троица“  и  направа на вертикална планировка около сградата на НПКСБ /Национална потребителска кооперация на слепите в България/, находяща се в ж.к. „Гевгелийски“

  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Документация за обществената поръчка
  Протоколи и окончателни доклади на комисиите за провеждане на процедурите
Назад