Столична община – район „Илинден”
гр. София 1345, кв. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ №10, вх. Б
Телефон: 02/439 73 60
Факс: 02/439 73 61
info@ilinden.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

„Ремонт на 5 (пет) броя спортни площадки, находящи се в гр. София, район „Илинден“ по две обособени позиции“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Ремонт на 2 (два) броя спортни площадки, находящи се в гр. София, район „Илинден“, ж.к. „Гевгелийски“ и ж.к. „Илинден“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Ремонт на 3 (три) броя спортни площадки, находящи се в гр. София, район „Илинден“, ж.к. „Света Троица“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 922172

Номер: 1000480

Дата на публикуване: 15/07/2019

„Ремонт на 5 (пет) броя спортни площадки, находящи се в гр. София, район „Илинден“ по две обособени позиции“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Ремонт на 2 (два) броя спортни площадки, находящи се в гр. София, район „Илинден“, ж.к. „Гевгелийски“ и ж.к. „Илинден“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Ремонт на 3 (три) броя спортни площадки, находящи се в гр. София, район „Илинден“, ж.к. „Света Троица“

  Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Всякаква друга полезна обща информация
  Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки
  Документация за обществената поръчка
  Разяснения, предоставени от възложителя във връзка с обществената поръчка
Назад