Столична община – район „Илинден”
гр. София 1345, кв. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ №10, вх. Б
Телефон: 02/439 73 60
Факс: 02/439 73 61
info@ilinden.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

"Строително-ремонтни работи по сградата и дворното пространство на 3-то СУ "Марин Дринов"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9090894

Номер: 1000485

Дата на публикуване: 31/07/2019

"Строително-ремонтни работи по сградата и дворното пространство на 3-то СУ "Марин Дринов"

  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Всякаква друга полезна обща информация
  Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки
  Документация за обществената поръчка
  Протоколи и окончателни доклади на комисиите за провеждане на процедурите
Назад