Столична община – район „Илинден”
гр. София 1345, кв. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ №10, вх. Б
Телефон: 02/439 73 60
Факс: 02/439 73 61
info@ilinden.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

 „Дейности по благоустройствени мероприятия и ремонти в междублокови пространства на територията на Столична община - район Илинден“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 927626

Номер: 1000489

Дата на публикуване: 12/08/2019

 „Дейности по благоустройствени мероприятия и ремонти в междублокови пространства на територията на Столична община - район Илинден“

  Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Решения по чл. 38 за завършване на процедурите
  Всякаква друга полезна обща информация
  Документация за обществената поръчка
  Протоколи и окончателни доклади на комисиите за провеждане на процедурите
Назад