Столична община – район „Илинден”
гр. София 1345, кв. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ №10, вх. Б
Телефон: 02/439 73 60
Факс: 02/439 73 61
info@ilinden.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

„Инженеринг (проектиране и изграждане) на нови обекти от публичното осветление на територията на Столична община- район „Илинден“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9095555

Номер: 7

Дата на публикуване: 23/12/2019

„Инженеринг (проектиране и изграждане) на нови обекти от публичното осветление на територията на Столична община- район „Илинден“

  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Всякаква друга полезна обща информация
  Документация за обществената поръчка
  Протоколи и окончателни доклади на комисиите за провеждане на процедурите
Назад