Столична община – район „Илинден”
гр. София 1345, кв. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ №10, вх. Б
Телефон: 02/439 73 60
Факс: 02/439 73 61
info@ilinden.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

„Текущи ремонти и облагородяване на междублокови пространства, детски площадки и спортни игрища на територията на Столична община - район „Илинден“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9095582

Номер: 8

Дата на публикуване: 27/12/2019

„Текущи ремонти и облагородяване на междублокови пространства, детски площадки и спортни игрища на територията на Столична община - район „Илинден“

  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Всякаква друга полезна обща информация
  Документация за обществената поръчка
  Разяснения, предоставени от възложителя във връзка с обществената поръчка
Назад