Столична община – район „Илинден”
гр. София 1345, кв. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ №10, вх. Б
Телефон: 02/439 73 60
Факс: 02/439 73 61
info@ilinden.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

„Проектиране,  упражняване на авторски надзор и  изпълнение на строително монтажни работи за основен ремонт на ул. „Кукуш” и улица „Йосиф Щросмайер” по съществуващо положение“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 966686

Номер: 1000551

Дата на публикуване: 19/03/2020

„Проектиране,  упражняване на авторски надзор и  изпълнение на строително монтажни работи за основен ремонт на ул. „Кукуш” и улица „Йосиф Щросмайер” по съществуващо положение“

  Всякаква друга полезна обща информация
  Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки
  Документация за обществената поръчка
Назад