Столична община - район
София, п.к. 1229, ж.к. Надежда 3, бул. Хан Кубрат, бл. 328, вх. Б
Телефон: 02/4957741
Факс: 02/934-66-54
info@vrabnitsa.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Към актуални обществени поръчки

„Изграждане на улици -  ул. “367“ О.Т.72-73-74-76 и ул.“378“ О.Т.76-77, м. „кв. Модерно предградие“, район „Връбница“ Столична община

Уникален номер в Регистъра на АОП: 688687

Номер: 1000141

Дата на публикуване: 18/09/2015

„Изграждане на улици -  ул. “367“ О.Т.72-73-74-76 и ул.“378“ О.Т.76-77, м. „кв. Модерно предградие“, район „Връбница“ Столична община

  Документация за участие в процедурите
  Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
  Решения за откриване на процедурите и обявленията за обществени поръчки
  Разяснения по документациите за участие
  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Решения по чл. 38 за завършване на процедурите
  Всякаква друга полезна обща информация
Назад