Столична община - район
гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 123
Телефон: 02/9917230, 02/9917278, 02/9917635
Факс: 02/9917623
info@novi-iskar.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Към актуални обществени поръчки

Договаряне без обявление по ЗОП с предмет: "Борсова сделка за периодични доставки на гориво за отопление/газьол 0,001% S за отопление, за нуждите на 3 /три/ учебни заведения и 5 /пет/ детски градини, находящи се на територията на район "Нови Искър" с гориво за отопление/газьол.

Уникален номер в Регистъра на АОП: 728570

Номер: РНИ16-МК92-104

Дата на публикуване: 13/04/2016

Договаряне без обявление по ЗОП с предмет: "Борсова сделка за периодични доставки на гориво за отопление/газьол 0,001% S за отопление, за нуждите на 3 /три/ учебни заведения и 5 /пет/ детски градини, находящи се на територията на район "Нови Искър" с гориво за отопление/газьол.

  Решения за откриване на процедурите и обявленията за обществени поръчки
Назад