Столична община - район
гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121
Телефон: 02/9917230, 02/9917635
Факс: 02/9917623
info@novi-iskar.bg
Архив Вътрешни правила за обществени поръчки
„Изготвяне на инвестиционен проект / фаза „Технически проект“/ за   многофункционална спортна зала, находяща се в  ПИ с идентификатор 00357.5345.208 по КККР на гр. Нови Искър, представляващ УПИ II-за училище и УПИ III-за читалище, квартал 26 по действащия регулационен план на гр. Нови Искър, кв. Курило, район “Нови Искър”

Уникален номер в Регистъра на АОП: F59598-2020-006279

Номер: 1000584

Дата на публикуване: 02/09/2020

Обществена поръчка по реда на чл. 178 и сл.,  във връзка с чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП с предмет: „Строително-монтажни работи  за благоустрояване на  парк „Кестените“, кв. „Славовци“, гр. Нови Искър – ІІ-ри етап“  

Уникален номер в Регистъра на АОП: 983745

Номер: РНИ20-МК92-209/12.06

Дата на публикуване: 12/06/2020

Обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Топлоизолиране на фасадите на основна сграда и на сграда с физкултурен салон на 171 ОУ „Стоил Попов“, кв. Кумарица, гр. Нови Искър, район „Нови Искър“ – Столична община“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9099403

Номер: 1000574

Дата на публикуване: 10/06/2020

Обществена поръчка по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП с предмет: „Реконструкция и смяна на предназначение на съществуваща сграда и изграждане на пристройка към нея за  нуждите на администрацията на СО район „Нови Искър“.

Уникален номер в Регистъра на АОП: 980658/980662

Номер: 1000569

Дата на публикуване: 04/06/2020

Обществена поръчка по реда на реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП с предмет: "Поддържане  на гробищните паркове, находящи се в  гр. Нови Искър-кв. Славовци, кв. Курило, кв. Гниляне, кв. Кумарица, с. Мировяне, с. Балша, с. Доброславци, с. Кътина, с. Житен, с. Войнеговци, с. Подгумер, с. Световрачене, с. Кубратово, с. Негован, с. Локорско, с. Чепинци"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 978144/978150

Номер: 1000562

Дата на публикуване: 20/05/2020

"Целево подпомагане с топъл обяд в СО район "Нови Искър"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 973171

Номер: 1000553

Дата на публикуване: 21/04/2020

„Инженеринг (проектиране и изграждане) на нови обекти от публичното осветление на територията на Столична община- район „Нови Искър“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9095651

Номер: 1000534

Дата на публикуване: 31/12/2019

Обществена поръчка по реда на чл.178 и сл., във връзка с чл. 18, ал.1, т.12 от ЗОП с предмет: „Строителни дейности по ремонт и реконструкция на транспортната инфраструктура на територията на Столична община – район „Нови Искър“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 949953

Номер: 1000523

Дата на публикуване: 17/12/2019

Обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: "Строителни работи за основен ремонт и реконструкция на обекти от публичното осветление на територията на Столична община- район “Нови Искър“.

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9094381

Номер: 1000509

Дата на публикуване: 11/11/2019

обществената поръчка с предмет: „Строително ремонтни работи за промяна на предназначението на сграда, общинска собственост, находяща се в с. Чепинци, СО  район "Нови Искър“ от баня в читалище "

Уникален номер в Регистъра на АОП: 939991

Номер: 1000505

Дата на публикуване: 21/10/2019

Обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Основен ремонт на покрив и конструктивно- укрепителни работи на сградата на читалище „Христо Витков-1899“, с.Локорско, район „Нови Искър“- Столична община “      

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9093658

Номер: 1000506

Дата на публикуване: 21/10/2019

Борсова сделка за периодични доставки на гориво за отопление

Уникален номер в Регистъра на АОП: 938278

Номер: 1000503

Дата на публикуване: 10/10/2019

Обществена поръчка по реда на чл 18, ал.1,т.12 от ЗОП с предмет: "Доставка на мебели за нуждите на ДГ  №135 „Мое детство“ район „Нови Искър“  

Уникален номер в Регистъра на АОП: 936701

Номер: 1000499

Дата на публикуване: 02/10/2019

Обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: “Изграждане на многофункционална спортна площадка в с.Негован и реновиране на съществуваща многофункционална спортна площадка в с.Подгумер“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9090274

Номер: 1000479

Дата на публикуване: 15/07/2019

Обществената поръчка по реда на чл 18, ал.1,т.12 от ЗОП с предмет: „Преустройство и промяна на предназначението на сграда, общинска собственост, находяща се в с. Чепинци, СО  район "Нови Искър“ от баня в читалище "  

Уникален номер в Регистъра на АОП: 914443

Номер: 1000464

Дата на публикуване: 31/05/2019

Обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Строително ремонтни работи за топлоизолиране на фасадите на 176 ОУ„Св.Св. Кирил и Методий“, находящо се в с.Негован , СО район „Нови Искър“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9088173

Номер: 1000454

Дата на публикуване: 10/05/2019

Обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Конструктивно укрепване и ремонтно възстановителни работи на сградите на ДГ №132 „Светлина“ в с. Чепинци, СО район „Нови Искър“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9087869

Номер: 1000451

Дата на публикуване: 25/04/2019

„Ремонтни работи и текуща поддръжка на улична мрежа и пътни съоръжения на територията на Столична община – район „Нови Искър“.

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9086339

Номер: 1000428

Дата на публикуване: 28/02/2019

Обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: “Изготвяне на работен проект за ВиК мрежи в кв. Курило, гр. Нови Искър, район „Нови Искър“ – СО по ул. „Чавдар войвода“, ул. „Мало бърдо“, ул. „Смагово“, ул. „Крушетата“, ул. „Ливадски път“, ул. „Голо бърдо“, ул. „Билка“:, ул. „Перла“ и ул. „Космонавт“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9083733

Номер: 1000409

Дата на публикуване: 30/11/2018

Обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Конструктивно-укрепителни работи и основен ремонт на покрив на административна сграда-кметство, здравна служба и читалище, с.Негован, район „Нови Искър“- Столична община

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9083366

Номер: 1000407

Дата на публикуване: 21/11/2018

Обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: "Почистване на коритото на  река Лесновска, находяща се на  територията на Столична община – район „Нови Искър“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9083208

Номер: 1000404

Дата на публикуване: 16/11/2018

Обществена поръчка по реда на чл.73, ал.1 от ЗОП с предмет: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини, находящи се  на територията на СО район „Нови Искър”.  

Уникален номер в Регистъра на АОП: 878257

Номер: 1000401

Дата на публикуване: 13/11/2018

Обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: “Изграждане на многофункционална спортна площадка в с.Доброславци, район Нови Искър“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9081635

Номер: 1000396

Дата на публикуване: 08/10/2018

Обществена поръчка по реда на чл. 176 и сл.18 от ЗОП с предмет: “Изграждане на нова двуетажна сграда за детска градина  за шест  групи (две яслени и четири градински), находяща се в гр. Нови Искър, кв. Курило, ул. „Варна“ №1“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 865662

Номер: 1000390

Дата на публикуване: 31/08/2018

Обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Премахване на съществуващите сгради в УПИ XVI – за обединено детско заведение, кв. 51, м. кв. Курило, р-н „Нови Искър“, гр. Нови Искър“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9079966

Номер: 1000388

Дата на публикуване: 23/08/2018

Обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: “Избор на проектант за изготвяне на работен проект за изграждане на канализационни и водопроводни мрежи в кв. Курило и кв. Кумарица, гр. Нови Искър, р-н „Нови Искър“ - СО по три обособени  позиции: Обособена позиция №1:Подобект 1 „Изготвяне на работен проект за ВиК мрежа по ул. ,,Розова долина" - смесен канал кл.112 и Главен водопроводен клон II (н.з. Славовци - Кумарица), водопроводен кл.76; ул. ,,Беласица" - смесен канал кл.117и съпътстващ водопровод; ул. ,,Бреза" - смесен канал кл.118 до о.т.54 и съпътстващ водопровод кл.68 до о.т.54 и по ул. „Гина Кунчева"- смесен канал кл.119 и Главен водопроводен клон II кв. Курило, гр. Нови Искър, район „Нови Искър".   Обособена позиция №2: Подобект 2 „Изготвяне на работен проект за ВиК мрежа по ул. ,,Дядо Стоил" - битов канал кл.208  и съпътстващ водопровод кл.169; ул. "Поп Боне Найденов" - битов канал и съпътстващ водопровод Гл. клон V;  ул. ,,Деко Бeбев" - битов канал кл.206 кл.204 и съпътстващ водопровод кл.165 кл.162 кл.172 и ул. ,,Люляк"­битов канал кл.207 до о.т.993 и съпътстващ водопровод, кв. Кумарица, гр. Нови Искър, район „Нови Искър".    Обособена позиция №3: Подобект 3 „Изготвяне на работен проект за Главен канализационен клон I по ул. ,,Свети Иван Рилски" и по ул. „Брезова гора" и съпътстващ водопровод кл.17, кв. Курило, гр. Нови Искър, район „Нови Искър".  

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9079692

Номер: 1000387

Дата на публикуване: 15/08/2018

Обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет:„Дейности по благоустрояване на зелени площи и места за отдих в междублокови пространства и жилищни райони на територията на СО район „Нови Искър“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9079650

Номер: 1000385

Дата на публикуване: 14/08/2018

Обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: “Изграждане на многофункционална спортна  площадка в училищния двор на 170 СУ „Васил Левски“, кв. Курило, гр. Нови Искър“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9079654

Номер: 1000386

Дата на публикуване: 14/08/2018

Обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Основен ремонт на покрив с полагане на топлоизолация на Народно читалище „Христо Ботев 1907“, находящо се в кв. Курило,  гр. Нови Искър“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9079462

Номер: 1000384

Дата на публикуване: 09/08/2018

“Избор на проектант за изготвяне на работен инвестиционен проект“ по две обособени позиции: Обособена позиция №1:„Изготвяне на работен инвестиционен проект за „Конструктивно-укрепителни и ремонтно възстановителни работи на сградите на ДГ №132 „Светлина“, с.Чепинци, район „Нови Искър““ Обособена позиция №2: „Изготвяне на работен инвестиционен проект за „Укрепителни и ремонтно-възстановителни работи, внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност   на   сградите   и   за   подмяна   на   водно – отоплителната  инсталация    на 177 ОУ"Св.Св. Кирил и Методий“, с. Световрачане, район "Нови Искър - СО".

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9079432

Номер: 1000383

Дата на публикуване: 08/08/2018

“Изграждане на пристройка за физкултурен салон  към сградата на 176 ОУ “Св. св. Кирил и Методий“, находяща се в с. Негован,  СО район „Нови Искър“  

Уникален номер в Регистъра на АОП: Е-31-00-043904

Номер: 1000381

Дата на публикуване: 30/07/2018

Предмет на поръчката: „Изграждане на ажурна ограда и ремонт на съблекалните на стадиона  в с. Войняговци, район  „Нови Искър“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9078633

Номер: 1000375

Дата на публикуване: 18/07/2018

„Инженеринг – проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на  пет детски площадки находящи се на територията на СО район „Нови Искър“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9078064

Номер: 1000370

Дата на публикуване: 04/07/2018

Процедура за избор на изпълнетиел за процедура „Ремонт на покрива на 172 ОУ „Христо Ботев“, находящо се в кв.Гниляне,  гр. Нови Искър“  

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9078046

Номер: 1000369

Дата на публикуване: 03/07/2018

„Изграждане на многофункционални  спортни площадки на територията на район „Нови Искър” – СО“, по обособени позиции.

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9044942

Номер: ОП-7001-3/17.08.2015

Дата на публикуване: 17/08/2015

"Укрепване на свлачище на ул. "Стара планина" № 44, с. Балша, район "Нови Искър" - СО"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01266-2015-0001

Номер: ОП-7001-2/21.03.2

Дата на публикуване: 23/03/2015