Столична община - район
гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 123
Телефон: 02/9917230, 02/9917278, 02/9917635
Факс: 02/9917623
info@novi-iskar.bg
Архив Вътрешни правила за обществени поръчки
обществената поръчка с предмет: „Строително ремонтни работи за промяна на предназначението на сграда, общинска собственост, находяща се в с. Чепинци, СО  район "Нови Искър“ от баня в читалище "

Уникален номер в Регистъра на АОП: 939991

Номер: 1000505

Дата на публикуване: 21/10/2019

„Основен ремонт на покрив и конструктивно- укрепителни работи на сградата на читалище „Христо Витков-1899“, с.Локорско, район „Нови Искър“- Столична община “      

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9093658

Номер: 1000506

Дата на публикуване: 21/10/2019

Борсова сделка за периодични доставки на гориво за отопление

Уникален номер в Регистъра на АОП: 938278

Номер: 1000503

Дата на публикуване: 10/10/2019

"Доставка на мебели за нуждите на ДГ  №135 „Мое детство“ район „Нови Искър“  

Уникален номер в Регистъра на АОП: 936701

Номер: 1000499

Дата на публикуване: 02/10/2019

“Изграждане на многофункционална спортна площадка в с.Негован и реновиране на съществуваща многофункционална спортна площадка в с.Подгумер“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9090274

Номер: 1000479

Дата на публикуване: 15/07/2019

Предмет на обществената поръчка, възлагана от Район «Нови Искър» е „Преустройство и промяна на предназначението на сграда, общинска собственост, находяща се в с. Чепинци, СО  район "Нови Искър“ от баня в читалище "  

Уникален номер в Регистъра на АОП: 914443

Номер: 1000464

Дата на публикуване: 31/05/2019

„Строително ремонтни работи за топлоизолиране на фасадите на 176 ОУ„Св.Св. Кирил и Методий“, находящо се в с.Негован , СО район „Нови Искър“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9088173

Номер: 1000454

Дата на публикуване: 10/05/2019

„Конструктивно укрепване и ремонтно възстановителни работи на сградите на ДГ №132 „Светлина“ в с. Чепинци, СО район „Нови Искър“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9087869

Номер: 1000451

Дата на публикуване: 25/04/2019

„Ремонтни работи и текуща поддръжка на улична мрежа и пътни съоръжения на територията на Столична община – район „Нови Искър“.

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9086339

Номер: 1000428

Дата на публикуване: 28/02/2019

“Изготвяне на работен проект за ВиК мрежи в кв. Курило, гр. Нови Искър, район „Нови Искър“ – СО по ул. „Чавдар войвода“, ул. „Мало бърдо“, ул. „Смагово“, ул. „Крушетата“, ул. „Ливадски път“, ул. „Голо бърдо“, ул. „Билка“:, ул. „Перла“ и ул. „Космонавт“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9083733

Номер: 1000409

Дата на публикуване: 30/11/2018

Конструктивно-укрепителни работи и основен ремонт на покрив на административна сграда-кметство, здравна служба и читалище, с.Негован, район „Нови Искър“- Столична община

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9083366

Номер: 1000407

Дата на публикуване: 21/11/2018

Почистване на коритото на  река Лесновска, находяща се на  територията на Столична община – район „Нови Искър“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9083208

Номер: 1000404

Дата на публикуване: 16/11/2018

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини, находящи се  на територията на СО район „Нови Искър”  

Уникален номер в Регистъра на АОП: 878257

Номер: 1000401

Дата на публикуване: 13/11/2018

“Изграждане на многофункционална спортна площадка в с.Доброславци, район Нови Искър“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9081635

Номер: 1000396

Дата на публикуване: 08/10/2018

“Изграждане на нова двуетажна сграда за детска градина  за шест  групи (две яслени и четири градински), находяща се в гр. Нови Искър, кв. Курило, ул. „Варна“ №1“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 865662

Номер: 1000390

Дата на публикуване: 31/08/2018

„Премахване на съществуващите сгради в УПИ XVI – за обединено детско заведение, кв. 51, м. кв. Курило, р-н „Нови Искър“, гр. Нови Искър“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9079966

Номер: 1000388

Дата на публикуване: 23/08/2018

“Избор на проектант за изготвяне на работен проект за изграждане на канализационни и водопроводни мрежи в кв. Курило и кв. Кумарица, гр. Нови Искър, р-н „Нови Искър“ - СО по три обособени  позиции: Обособена позиция №1:Подобект 1 „Изготвяне на работен проект за ВиК мрежа по ул. ,,Розова долина" - смесен канал кл.112 и Главен водопроводен клон II (н.з. Славовци - Кумарица), водопроводен кл.76; ул. ,,Беласица" - смесен канал кл.117и съпътстващ водопровод; ул. ,,Бреза" - смесен канал кл.118 до о.т.54 и съпътстващ водопровод кл.68 до о.т.54 и по ул. „Гина Кунчева"- смесен канал кл.119 и Главен водопроводен клон II кв. Курило, гр. Нови Искър, район „Нови Искър".   Обособена позиция №2: Подобект 2 „Изготвяне на работен проект за ВиК мрежа по ул. ,,Дядо Стоил" - битов канал кл.208  и съпътстващ водопровод кл.169; ул. "Поп Боне Найденов" - битов канал и съпътстващ водопровод Гл. клон V;  ул. ,,Деко Бeбев" - битов канал кл.206 кл.204 и съпътстващ водопровод кл.165 кл.162 кл.172 и ул. ,,Люляк"­битов канал кл.207 до о.т.993 и съпътстващ водопровод, кв. Кумарица, гр. Нови Искър, район „Нови Искър".    Обособена позиция №3: Подобект 3 „Изготвяне на работен проект за Главен канализационен клон I по ул. ,,Свети Иван Рилски" и по ул. „Брезова гора" и съпътстващ водопровод кл.17, кв. Курило, гр. Нови Искър, район „Нови Искър".  

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9079692

Номер: 1000387

Дата на публикуване: 15/08/2018

„Дейности по благоустрояване на зелени площи и места за отдих в междублокови пространства и жилищни райони на територията на СО район „Нови Искър“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9079650

Номер: 1000385

Дата на публикуване: 14/08/2018

“Изграждане на многофункционална спортна  площадка в училищния двор на 170 СУ „Васил Левски“, кв. Курило, гр. Нови Искър“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9079654

Номер: 1000386

Дата на публикуване: 14/08/2018

„Основен ремонт на покрив с полагане на топлоизолация на Народно читалище „Христо Ботев 1907“, находящо се в кв. Курило,  гр. Нови Искър“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9079462

Номер: 1000384

Дата на публикуване: 09/08/2018

“Избор на проектант за изготвяне на работен инвестиционен проект“ по две обособени позиции: Обособена позиция №1:„Изготвяне на работен инвестиционен проект за „Конструктивно-укрепителни и ремонтно възстановителни работи на сградите на ДГ №132 „Светлина“, с.Чепинци, район „Нови Искър““ Обособена позиция №2: „Изготвяне на работен инвестиционен проект за „Укрепителни и ремонтно-възстановителни работи, внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност   на   сградите   и   за   подмяна   на   водно – отоплителната  инсталация    на 177 ОУ"Св.Св. Кирил и Методий“, с. Световрачане, район "Нови Искър - СО".

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9079432

Номер: 1000383

Дата на публикуване: 08/08/2018

“Изграждане на пристройка за физкултурен салон  към сградата на 176 ОУ “Св. св. Кирил и Методий“, находяща се в с. Негован,  СО район „Нови Искър“  

Уникален номер в Регистъра на АОП: Е-31-00-043904

Номер: 1000381

Дата на публикуване: 30/07/2018

Предмет на поръчката: „Изграждане на ажурна ограда и ремонт на съблекалните на стадиона  в с. Войняговци, район  „Нови Искър“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9078633

Номер: 1000375

Дата на публикуване: 18/07/2018

„Инженеринг – проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на  пет детски площадки находящи се на територията на СО район „Нови Искър“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9078064

Номер: 1000370

Дата на публикуване: 04/07/2018

Процедура за избор на изпълнетиел за процедура „Ремонт на покрива на 172 ОУ „Христо Ботев“, находящо се в кв.Гниляне,  гр. Нови Искър“  

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9078046

Номер: 1000369

Дата на публикуване: 03/07/2018

Предмет на поръчката е „Текуща поддръжка на уличната мрежа и съоръжения на  територията на Столична община – район „Нови Искър“. Изпълнителят има за задача да осигури надежден ремонт на уличната мрежа - тротоари и пътни настилки и на пътните съоръжения,  в т.ч.  подлези, пасарелски, канавки, банкети по уличната мрежа на  територията на СО- район „Нови Искър“.

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9073808

Номер: 1000338

Дата на публикуване: 13/03/2018

„Приготвяне и доставяне  на храна „Топъл обяд“ в СО район „Нови Искър“ финансиран от „Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане” съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 916313

Номер: 1000321

Дата на публикуване: 22/11/2017

Съставяне на технически паспорти и проверка на водогрейни котле на общински сгради на територията на СО – район „Нови Искър“ I. Съставяне на технически паспорти и изготвяне на конструктивно, енергийно обследване и архитектурно заснемане на сгради общинска собственост на  176 ОУ „Кирил и Методий“-с.Негован, 179 ОУ „Васил Левски“- с.Доброславци , ДГ №102 „Кременица“-филиал Гниляне, ДГ №137 „Светлина“+кметство+здравна служба+библиотека – с.Подгумер II. Проверка на енергийна ефективност на водогрейни котли на 171 ОУ“Стоил Попов“-1 брой, 172 ОУ „Христо Ботев“ с. Гниляне-2броя,, 177 ОУ „Кирил и Методий“, с. Световрачане-2 броя

Уникален номер в Регистъра на АОП:

Номер: 1000297

Дата на публикуване: 28/08/2017

Договаряне без обявление по ЗОП с предмет: "Борсова сделка за периодични доставки на гориво за отопление/газьол 0,001% S за отопление, за нуждите на 3 /три/ учебни заведения и 5 /пет/ детски градини, находящи се на територията на район "Нови Искър" с гориво за отопление/газьол.

Уникален номер в Регистъра на АОП: 728570

Номер: РНИ16-МК92-104

Дата на публикуване: 13/04/2016

Абонаментно обслужване на компютърни системи, телефонна централа и техническо оборудване за нуждите на район "Нови Искър"- СО

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9049741

Номер: 1000160

Дата на публикуване: 20/01/2016

„Изграждане на многофункционални  спортни площадки на територията на район „Нови Искър” – СО“, по обособени позиции.

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9044942

Номер: ОП-7001-3/17.08.2015

Дата на публикуване: 17/08/2015

"Укрепване на свлачище на ул. "Стара планина" № 44, с. Балша, район "Нови Искър" - СО"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01266-2015-0001

Номер: ОП-7001-2/21.03.2

Дата на публикуване: 23/03/2015