Столична община - район
гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 123
Телефон: 02/9917230, 02/9917278, 02/9917635
Факс: 02/9917623
info@novi-iskar.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Към актуални обществени поръчки

Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП за избор на изпълнител чрез обява за събиране на оферти, с предмет: Доставка на стрийт фитнес съоръжения и проектиране и изграждане на 2 стрийт фитнес площадки на територията на район "Нови Искър"- СО, по обособени позиции

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9054139

Номер: РНИ16-МК92-206/07.07

Дата на публикуване: 07/07/2016

Доставка на стрийт фитнес съоръжения и проектиране и изграждане на 2 стрийт фитнес площадки на територията на район "Нови Искър"- СО, по обособени позиции:

Обособена позиция 1: Доставка на срийт фитнес съоръжения и проектиране и изграждане на комбинирани лостови конструкции за стрийт фитнес върху зелена площ с настилка от дървесни кори в гр. Нови Искър, кв. Курило, ул. "Чавдар войвода"

Обособена позиция 2: Доставка на стрийт фитнес съоръжения и проектиране и изграждане на комбинирани лостови конструкции за стрийт фитнес върху зелена площ с настилка от дървесни кори в с. Локорско, бул. "Димитър Тошков"

  Документация за участие в процедурите
  Обяви за събиране на оферти и покани до определени лица
  Документация за обществената поръчка
  Протоколи и окончателни доклади на комисиите за провеждане на процедурите
Назад