Столична община - район
гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 123
Телефон: 02/9917230, 02/9917278, 02/9917635
Факс: 02/9917623
info@novi-iskar.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Към актуални обществени поръчки

Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП за избор на изпълнител чрез обява за събилане на оферти, с предмет "Ремонт на сграда № 1 дясна на ДГ № 2 "Кременица", гр. Нови Искър, кв. Курило, Столична община район "Нови Искър"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9057028

Номер: РНИ16-МК92-289

Дата на публикуване: 30/09/2016

"Ремонт на сграда № 1 дясна на ДГ № 2 "Кременица", гр. Нови Искър, кв. Курило, Столична община район "Нови Искър"

  Обяви за събиране на оферти и покани до определени лица
Назад