Столична община - район
гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 123
Телефон: 02/9917230, 02/9917278, 02/9917635
Факс: 02/9917623
info@novi-iskar.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Към актуални обществени поръчки

Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП за избор на изпълнител чрез обява за събиране на оферти, с предмет: I. Изготвяне на конструктивно, енергийно обследване и архитектурно заснемане за съставяне на технически паспорти на сгради общинска собственост на 172 ОУ "Христо Ботев" с. Гниляне, 177 ОУ "Кирил и Методии" с. Световрачене, адм. сграда- кметство, здравна служба и читалище "Васил Левски" с. Войняговци, административна сграда на кметство с. Мировяне, общинска сграда- Баня в гр. Нови Искър", общинска сграда- баня в с. Чепинци и читалище "Култура" с. Негован II. Обследване за енергийна ефективност след изпълнени ЕСМ и издаване на сертификат за енергийни характеристики с категория на сградата на ДГ № 157 "Детска стряха" и ДГ № 102 "Кременица" филиал Кътина

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9057303

Номер: РНИ16-МК92-324

Дата на публикуване: 10/10/2016

I. Изготвяне на конструктивно, енергийно обследване и архитектурно заснемане за съставяне на технически паспорти на сгради общинска собственост на 172 ОУ "Христо Ботев" с. Гниляне, 177 ОУ "Кирил и Методий" с. Световрачене, адм. сграда- кметство, здравна сружба и читалище "Васил Левски" с. Войняговци, административна сграда на кметство с. Мировяне, общинска сграда- Баня в гр. Нови Искър, общинска сграда- баня в с. Чепинци и читалище "Култура" в с. Негован

II. Обследване за енергийна ефективност след изпълнени ЕСМ и издаване на сертификат за енергийни характеристики с категорията на сградата на ДГ № 157 "Детска стряха" и ДГ № 102 "Кременица" филиал Кътина

  Обяви за събиране на оферти и покани до определени лица
Назад