Столична община – район „Подуяне”
гр. София, ул. „Плакалница” №51
Телефон: 02/8146100
Факс: 02/8471871
raion@poduiane.info
Вътрешни правила по чл. 8б Към актуални обществени поръчки

„Доставка на работно облекло и други изделия за служители/ ръководен персонал, медицински специалисти и общи работници/ в общинските детски градини и детски ясли на територията на СО-район „Подуяне”.

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9058231

Номер: 1000222

Дата на публикуване: 04/11/2016

„Доставка на работно облекло и други изделия за служители/ ръководен персонал, медицински специалисти и общи работници/ в общинските детски градини и детски ясли на територията на СО-район „Подуяне”.

  Документация за участие в процедурите
  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Всякаква друга полезна обща информация
  Обяви за събиране на оферти и покани до определени лица
  Протоколи и окончателни доклади на комисиите за провеждане на процедурите
Назад