Столична община - район
гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 123
Телефон: 02/9917230, 02/9917278, 02/9917635
Факс: 02/9917623
info@novi-iskar.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Към актуални обществени поръчки

Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП за избор на изпълнител чрез обява за събиране на оферти с предмет "Изготвяне на идеен проект за корекция на р. Гнилянска от вливането й в р. Искър до източната регулационна граница на кв. Гниляне ( и преминаване през квартала), район "Нови Искър"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9058473

Номер: РНИ16-МК92-348

Дата на публикуване: 11/11/2016

Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП за избор на изпълнител чрез обява за събиране на оферти с предмет: "Изготвяне на идеен проект за корекция на р. Гнилянска от вливането й в р. Искър до източната регулационна граница на кв. Гниляне ( и преминаване през квартала), район "Нови Искър"

  Обяви за събиране на оферти и покани до определени лица
Назад