Столична община - район
гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 123
Телефон: 02/9917230, 02/9917278, 02/9917635
Факс: 02/9917623
info@novi-iskar.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Към актуални обществени поръчки

Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП за избор на изпълнител чрез обява за събиране на оферти с предмет: Текуща поддръжка на уличната мрежа и съоръжения на територията на Столична община- район "Нови Искър"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9062063

Номер: РНИ17-МК92-76/07.03.

Дата на публикуване: 07/03/2017

Текуща поддръжка на уличната мрежа и съоръжения на територията на Столична община- район "Нови Искър"

  Всякаква друга полезна обща информация
  Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки
  Протоколи и окончателни доклади на комисиите за провеждане на процедурите
Назад