Столична община - район
гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 123
Телефон: 02/9917230, 02/9917278, 02/9917635
Факс: 02/9917623
info@novi-iskar.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Към актуални обществени поръчки

Изграждане на пристройка /училищен бюфет и столова/ към 171 ОУ "Стоил Попов", кв.Кумарица, гр.Нови Искър

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9065924

Номер: 1000275

Дата на публикуване: 04/07/2017

Публичен линк