Столична община – район „Подуяне”
гр. София, ул. „Плакалница” №51
Телефон: 02/8146100
Факс: 02/8471871
raion@poduiane.info
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

„Строително – ремонтни работи за ефективно поддържане на подлези , пасарелки, канавки, банкети и други пътни съоражения, разположени на територията на район „Подуяне“ – СО, в нормално експлотационно състояние”

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9062397

Номер: 1000242

Дата на публикуване: 16/03/2017

Строително – ремонтни работи за ефективно поддържане на подлези , пасарелки, канавки, банкети и други пътни съоражения, разположени на територията на район „Подуяне“ – СО, в нормално експлотационно състояние”

  Документация за участие в процедурите
  Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Всякаква друга полезна обща информация
  Обяви за събиране на оферти и покани до определени лица
Назад