Столична община – район „Подуяне”
гр. София, ул. „Плакалница” №51
Телефон: 02/8146100
Факс: 02/8471871
raion@poduiane.info
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

Изпълнение на авторски контрол за обект: "Повишаване на енергийната ефективност на 44 СУ "Неофит Бозвели" - Столична община - район "Подуяне"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 787792

Номер: 1000257

Дата на публикуване: 18/05/2017

Изпълнение на авторски контрол за обект: "Повишаване на енергийната ефективност на 44 СУ "Неофит Бозвели" - Столична община - район "Подуяне"

  Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
  Решения за откриване на процедурите и обявленията за обществени поръчки
  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
Назад