Комисия за енергийно и водно регулиране
бул. „княз Александър Дондуков“ 8, 1000 София
Телефон: 029359630
Факс: 029359630
nkirova@dker.bg
Архив

Обновяване на версиите на софтуерна система Archimed eDMS, ползвана за нуждите на КЕВР

Уникален номер в Регистъра на АОП:

Номер: 1000303

Дата на публикуване: 15/09/2017

Възлагане на поставка на версия на Archimed еDMS с вградена функционалност за обмен на електронни документи в съответствие с единния технически протокол на Държавна агенция „Електронно управление“ и РМС №357/2017 г. чрез покана до определени лица

  Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
  Всякаква друга полезна обща информация
  Обяви за събиране на оферти и покани до определени лица
  Договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения, включително приложенията към тях
Назад