Комисия за енергийно и водно регулиране
бул. „княз Александър Дондуков“ 8, 1000 София
Телефон: 029359630
Факс: 029359630
nkirova@dker.bg
Архив

Ремонтни работи на помещения в сградата на КЕВР с адрес: гр. София, бул. „Княз А. Дондуков“ № 8-10

Уникален номер в Регистъра на АОП:

Номер: 1000311

Дата на публикуване: 23/10/2017

Ремонтни работи на помещения в сградата на Комисията за енергийно и водно регулиране, с кодове по CPV 4540000-1 и съответно наименование „Довършителни строителни работи” към общия обект с код 45000000-7 и с наименование „Строителни и монтажни работи”.

  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
Назад