СОУ за деца с нарушено зрение “Луи Брайл”
гр. София, ПК 1229, бул. “Ломско шосе” №177
Телефон: +359 02 8981264
Факс: +359 02 8981264
udnzsofia@yahoo.com
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

„Осигуряване на средства за изпълнение на ремонтни дейности в сграда „Пансион“, физкултурен салон и учебна сграда в Специалното училище за ученици с нарушено зрение „Луи Брайл“ – гр. София“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9071014

Номер: 1000323

Дата на публикуване: 01/12/2017

СМР включва видовете дейности, подробно представени от Възложителя в ценовото предложение и приложенията към него.

Назад