Столична община - район
бул. "Захари Стоянов" № 15, п.к. 1336
Телефон: 029237274
Факс: 029250085
lyulin@sofia.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

„Упражняване на строителен надзор по време на строителството на обекти на Столична община -  район „Люлин”

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9072390

Номер: 100047

Дата на публикуване: 23/01/2018

Упражняване на строителен надзор по време на строителството на обекти на Столична община -  район Люлин”

  Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Документация за обществената поръчка
Назад