Столична община – район „Подуяне”
гр. София, ул. „Плакалница” №51
Телефон: 02/8146100
Факс: 02/8471871
raion@poduiane.info
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

ВАЖНО: УДЪЛЖЕН СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИ ДО 27.03.2018г.! “Ремонтни работи по поддържане в нормално експлоатационно състояние на открит паркинг пред бл.188 , ж.к. „ Хаджи Димитър“; пътна настилка  на трасета на МГТ по ул.“ Гинци“ и ул. „ Теофил Ганев“ , съществуващи дъждоприемни шахти  по улична мрежа  на територията на район „ Подуяне“ и стълбища към подлези по бул. „ Ботевградско шосе”

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9073625

Номер: 1000337

Дата на публикуване: 07/03/2018

ВАЖНО: УДЪЛЖЕН СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИ ДО 27.03.2018г.! “Ремонтни работи по поддържане в нормално експлоатационно състояние на открит паркинг пред бл.188 , ж.к. „ Хаджи Димитър“; пътна настилка  на трасета на МГТ по ул.“ Гинци“ и ул. „ Теофил Ганев“ , съществуващи дъждоприемни шахти  по улична мрежа  на територията на район „ Подуяне“ и стълбища към подлези по бул. „ Ботевградско шосе”

  Документация за участие в процедурите
  Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Всякаква друга полезна обща информация
  Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки
Назад