Столична община - район
гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 123
Телефон: 02/9917230, 02/9917278, 02/9917635
Факс: 02/9917623
info@novi-iskar.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

Предмет на поръчката е „Текуща поддръжка на уличната мрежа и съоръжения на  територията на Столична община – район „Нови Искър“. Изпълнителят има за задача да осигури надежден ремонт на уличната мрежа - тротоари и пътни настилки и на пътните съоръжения,  в т.ч.  подлези, пасарелски, канавки, банкети по уличната мрежа на  територията на СО- район „Нови Искър“.

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9073808

Номер: 1000338

Дата на публикуване: 13/03/2018

Предмета на настоящата обществена поръчка включва дейности, свързани с извършване на строителни работи за ремонт на пътни настилки, тротоари, подлези, пасарелски, канавки, банкети и  технически съоръжения по уличната мрежа на територията на СО- район „Нови Искър“

  Всякаква друга полезна обща информация
  Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки
  Протоколи и окончателни доклади на комисиите за провеждане на процедурите
Назад