Столична община – район „Подуяне”
гр. София, ул. „Плакалница” №51
Телефон: 02/8146100
Факс: 02/8471871
raion@poduiane.info
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

ВАЖНО: УДЪЛЖЕН СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИ ДО 20.04.2018г. „Ремонт на подлез на кръстовището на бул. „Ботевградско шосе“ и ул. „Ал.Екзарх“(подлез №1)“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9074413

Номер: 1000342

Дата на публикуване: 29/03/2018

ВАЖНО: УДЪЛЖЕН СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИ ДО 20.04.2018г.„Ремонт на подлез на кръстовището на бул. „Ботевградско шосе“ и ул. „Ал.Екзарх“(подлез №1)“

  Документация за участие в процедурите
  Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Всякаква друга полезна обща информация
  Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки
Назад