Столична община - район
бул. "Захари Стоянов" № 15, п.к. 1336
Телефон: 029237274
Факс: 029250085
lyulin@sofia.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

„Инженеринг – проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на   детски площадки на територията на СО район „Люлин“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9077561

Номер: 100057

Дата на публикуване: 21/06/2018

„Инженеринг – проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на   детски площадки на територията на СО район „Люлин“

  Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Документация за обществената поръчка
Назад