Столична община - район
бул. "Захари Стоянов" № 15, п.к. 1336
Телефон: 029237274
Факс: 029250085
lyulin@sofia.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения на територията на СО – район „Люлин”

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01263-2018-0009

Номер: 100059

Дата на публикуване: 03/07/2018

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения на територията на СО – район „Люлин”

  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Всякаква друга полезна обща информация
  Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки
  Документация за обществената поръчка
  Протоколи и окончателни доклади на комисиите за провеждане на процедурите
Назад