Столична община - район
гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121
Телефон: 02/9917230, 02/9917635
Факс: 02/9917623
info@novi-iskar.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

Предмет на поръчката: „Изграждане на ажурна ограда и ремонт на съблекалните на стадиона  в с. Войняговци, район  „Нови Искър“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9078633

Номер: 1000375

Дата на публикуване: 18/07/2018

Целта на настоящата процедура за избор на изпълнител чрез събиране на оферти с публикуване на  обява е да бъде избран изпълнител, съответстващ на изискванията на възложителя, който да обезпечи дейностите по изграждане на ажурна ограда и ремонт на съблекалните на стадиона  в с. Войняговци, район  „Нови Искър“.

Отделните дейности са изчерпателно изброени и подробно описани в приложената Техническа спецификация, в т.ч.

за изграждане на оградата –подготвителни дейности, доставка и монтаж на оградни пана и метална мрежа, доставка и монтаж на метална врата и др.

за ремонт на съблекални- вътрешен ремонт на помещенията на първи и втори етаж, доставка и монтаж на санитария, ремонт на ВиК мрежата, ремонт на фасадата, изграждане  на навес над терасата на втори етаж, изграждане на тунел между сградата и стадиона.

  Документация за участие в процедурите
  Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
  Всякаква друга полезна обща информация
Назад