Столична община - район
бул. "Захари Стоянов" № 15, п.к. 1336
Телефон: 029237274
Факс: 029250085
lyulin@sofia.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

"Доставка на топлинна енергия за  нуждите на Столична община - район "Люлин" и на детските градини на територията на района (ДГ 152, ДГ 22, ДГ 31, ДГ 32, ДГ 35, ДГ 47, ДГ 55, ДГ 64, ДГ 68, ДГ 73, ДГ 86 , ДГ 95, ДГ 200, ДГ 101, ДГ 139 централа и филиал и ДГ 57)"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01263-2018-0011

Номер: 100062

Дата на публикуване: 14/09/2018

"Доставка на топлинна енергия за  нуждите на Столична община - район "Люлин" и на детските градини на територията на района (ДГ 152, ДГ 22, ДГ 31, ДГ 32, ДГ 35, ДГ 47, ДГ 55, ДГ 64, ДГ 68, ДГ 73, ДГ 86 , ДГ 95, ДГ 200, ДГ 101, ДГ 139 централа и филиал и ДГ 57)"

  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Становища на Агенцията по обществени поръчки във връзка с осъществявания от нея предварителен контрол
  Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки
Назад