Столична община - район
гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121
Телефон: 02/9917230, 02/9917635
Факс: 02/9917623
info@novi-iskar.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

Обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: "Почистване на коритото на  река Лесновска, находяща се на  територията на Столична община – район „Нови Искър“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9083208

Номер: 1000404

Дата на публикуване: 16/11/2018

Почистване на коритото на  река Лесновска, находяща се на  територията на Столична община – район „Нови Искър“

  Документация за участие в процедурите
  Всякаква друга полезна обща информация
  Протоколи и окончателни доклади на комисиите за провеждане на процедурите
Назад