Столична община - район
бул. "Захари Стоянов" № 15, п.к. 1336
Телефон: 029237274
Факс: 029250085
lyulin@sofia.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

„Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за  работно облекло за нуждите на Столична община – район „Люлин“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9083430

Номер: 100064

Дата на публикуване: 23/11/2018

„Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за  работно облекло за нуждите на Столична община – район „Люлин“

  Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Документация за обществената поръчка
Назад