Столична община – район „Подуяне”
гр. София, ул. „Плакалница” №51
Телефон: 02/8146100
Факс: 02/8471871
raion@poduiane.info
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

„Озеленяване, засаждане на растителност и цветя, текущи ремонти на детски площадки и чешми“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9086646

Номер: 1000432

Дата на публикуване: 12/03/2019

„Озеленяване, засаждане на растителност и цветя, текущи ремонти на детски площадки и чешми“

  Документация за участие в процедурите
  Всякаква друга полезна обща информация
  Обяви за събиране на оферти и покани до определени лица
  Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки
  Протоколи и окончателни доклади на комисиите за провеждане на процедурите
Назад